Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Hedefler

 

“Sürdürülebilirlik kriz ya da artan maliyetler değil, sektörümüzün rekabetçi avantajını artırması için bir fırsattır.”

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması için aşağıdaki 17 amacı belirlemiştir.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), global Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi dönüşümünde Türk tekstil endüstrisinin uluslararası arenada varlığını sürdürebilmesi, yeni piyasa dinamiklerine hazır olması ve taleplere hızlı tepkiler vermesi ile dünya gündemini eş zamanlı takip edip aksiyonları kolayca uygulaması amacıyla “İTHİB Sürdürülebilirlik Vizyonu Projesi”ni başlatmıştır.

İTHİB TARAFINDAN HEDEFLENENEN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI     

                    

            

    

   

Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri rehberlik sunan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8. İnsan Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve 13. İklim Eylemi Maddelerini önceliklendiren proje kapsamında aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmaktadır;

 • Proje hedef kitlesi olarak belirlenen; Tekstil sektörü paydaşları (tasarımcılar, üreticiler, tedarikçiler, markalar), Kamuoyu, Karar vericiler ve kanun koyucular, İTHİB üye firmaları, Türkiye'deki diğer meslek örgütleri' ne yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri
 • Sektördeki paydaşlar için sürdürülebilirlik odaklı eğitimler serisi
 • Konuyu kamu, sektör temsilcileri, STK'lar, markalar, teknoloji ve finans hizmet sağlayıcıları vb. bakış açısından değerlendiren webinarlar
 • Öncelikli hedef pazarlar olan AB, İngiltere ve ABD ye yönelik Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlik dönüşümü odaklı faaliyetler
 • Türkiye'den büyük miktarda alım yapan uluslararası markaların temsilcileri ile buluşmalar ve bunların tedarik zinciri sürdürülebilirlik beklentileri analizleri.
 • Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Yol Haritası.
 • Türk Tekstil Sürdürülebilirlik Platformu oluşumu.

PROJE HEDEFLERİ

 • Türkiye'de sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak ve gelecek dönem uygulamalarına zemin hazırlamak,
 • Konuyu bir kriz değil fırsat olarak irdeleyip yatırım ve maliyet fırsatlarını değerlendirmek,
 • Dönüşüm süreci boyunca sektörün ve kanun koyucuların bilgi kaynağı ve başvuru noktası olmak,
 • Proje sonunda firmalarımız için kapsamlı bir kaynak rehber olacak, Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Yol Haritası sunmak,
 • “Türk Tekstil Sürdürülebilirlik Platformu”nun ortak akıl dinamikleri ile hayata geçireceği global gelişmeler ile uyumlu düzenleme ve projeler oluşturmak,
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ile önümüzdeki dönemde uygulanacak regülasyonlara ve uluslararası piyasalarda oluşacak tedarik zinciri konsolidasyonuna sektörümüzü hazırlamak,
 • Sektörel Sürdürülebilirlik Dönüşümü ile yaşamlarımıza ve ekosisteme sahip çıkarken, ülke ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörünün değişen piyasa dinamiklerinde yerini korumaya devam etmesi ve yeni pazarlar keşfetmesini sağlamak.
PAYLAŞ