Sürdürülebilir Tekstiller UR-GE Projesi Başlıyor!

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİLLER UR-GE PROJESİ

 

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Tebliği” kapsamında, Birliğimiz koordinasyonunda Tekstil ve hammaddeleri ihracatçı firmalarına yönelik “sürdürülebilir tekstiller” sektörel kümelenme projesi hayata geçirilecektir.

 

UR-GE PROJESİ NEDİR?

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan URGE Tebliği'nin vizyonu, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak İşbirliği Kuruluşlarının (İTHİB) önderliğinde firmalar arasında kurulan işbirlikleri ile ihracat seferberliği başlatmaktır. Bakanlığın misyonu kümelenme yaklaşımını esas alan ve etkin proje yönetimi ile hayata geçirilen projelerle başlatılan ihracat seferberliğinin kalıcı bir başarıya dönüşmesini sağlamaktır.

Benzer hedefleri olan KOBİ'lerin benzer ihtiyaçları olacağı, firmalar için ortak olan sorunların birlikteliğin gücü ile daha kolay aşılabileceği, bölgelerin belirli sektörlerde markalaşarak dünya için cazibe merkezi haline gelebilecekleri gerçeğinden yola çıkılarak tasarlanan tebliğ tüm bu ihtiyaçlara cevap veren kümelenme yaklaşımı esas alınarak hazırlanmıştır. Tebliğ kapsamında uygulanmaya başlayan projelerde aynı zamanda bir küme girişimini oluşturan taraflar uluslararası rekabetin geliştirilmesi için bir araya gelmektedir.

 

PROJE AMACI:

Daha az su kullanımı, temiz çevre, tekstil ürünlerinin geri dönüştürülerek tekrar üretimde kullanılması, üretimde kaynak verimliliği, karbon salınımının azaltılması gibi sürdürülebilirlik konularına ilişkin farkındalık her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Avrupa Birliği Green Deal Yaklaşımı, küresel markaların 2030 yılı “sürdürülebilir tekstil” vizyonları çerçevesinde, tekstil ve hammaddeleri sektöründe sürdürülebilirlik konusuna ilişkin farkındalık oluşturmak ve ilave tedbirler almak önümüzdeki süreçte firmalarımızın en fazla ihtiyaç duyacağı konuların başında gelmektedir. İTHİB tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Sürdürülebilir Tekstiller” Ur-Ge Projesi amaçlanan; küme içerisindeki yer alan firmaların farkındalıklarını artırmak, firmaların sürdürülebilir üretim yapabilmelerini teminen, ihtiyaç duyacakları eğitim, danışmanlık ve pazarlama hizmetlerini küme içerisinde bulunan firmalara sağlamaktır.

   

PROJE KAPSAMI

 1. İhtiyaç Analizi: Proje, ihtiyaç analizi ile başlar ve küme yol haritası oluşturulur.
 2. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde firma bazlı/toplu katılım ile teknik eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir. (Örn: Karbon ayak izi ölçümleme, üretimde su kullanımının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, sürdürülebilirlik sertifikaları danışmanlık faaliyetleri gibi)
 3. Pazarlama Faaliyetleri: Hedef pazarlara yönelik bir adet yurt dışı fuar ziyareti, B2B ikili iş görüşmeleri ve Alım Heyetleri (etkinlikler birebir gerçekleştirilebileceği gibi, online platformlarda da gerçekleştirilebilir), tedarikçiler ile ortak akıl buluşmaları, yerinde fabrika ziyaretleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

 

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 3 yıldır.

 

DESTEK ORANI

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir, destek öncesi pre-finansman İTHİB tarafından gerçekleştirilir. %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

 

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70'ini destek olarak alabileceklerdir.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

 • Projeye başvuru yapacak firmaların 9 Nisan 2021 günü saat 17:30'a kadar Başvuru Formunu doldurarak tekstilarge@itkib.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.
 • Tel: 0 212 454 06 02
 • Adres: Evrak Kayıt Şubesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:4 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul

 

 ÖNEMLİ NOT:

 • Proje ve her bir alt faaliyet Bakanlık onayına tabidir.

 

 DOLDURULMASI ZORUNLU EKLER:

 1. Katılımcı Şirket Talep Yazısını indirmek için tıklayınız.
 2. Katılımcı Şirket Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız.
 3. Varsa sahip olduğunuz sertifikaları Başvuru klasörünüze ekleyeniz.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tekstil ve hammaddeleri sektöründe üretici ve ihracatçı olarak faaliyet göstermek (KOBİ'ler önceliklidir)

 • İTHİB üyesi olmak
 • En az limited şirketi statüsünde olmak (Şahıs şirketleri yer alamamaktadır)
 • İş birlikteliğine açık olmak
 • Proje süresince yürütülecek faaliyetlere aktif katılım sağlamak
 • Sosyal uygunluk süreçlerine hazır veya uyumlu olmak
 • Katılım gösterilen her bir proje alt faaliyeti için %25'lik katkı payını karşılamak
 • Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.
PAYLAŞ