Hakkımızda

 

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 6000'in üzerinde üyesiyle Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri ihracatçılarını temsil eden öncü bir kurumdur. Ülke genelinde faaliyet gösteren İTHİB üyeleri, iplik, elyaf, kumaş, ev tekstili, teknik tekstil ve konfeksiyon yan sanayii gibi her çeşit tekstil ürününün üretimini ve ihracatını gerçekleştirmektedir İTHİB üyeleri, Türkiye toplam tekstil ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirerek, Türkiye'nin tekstil üreticisi ve ihracatçılarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. İTHİB, tekstil endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini teşvik etme amacını taşımaktadır.

 

İTHİB hem ulusal ve uluslararası platformlarda hem de kamu düzeyinde Türkiye tekstil sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. Buna bağlı olarak, İTHİB'in faaliyet alanları aşağıdaki gibi şekillenir:

 

TANITIM:

İhracatçı birliklerinin tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan, I of the World – New York fuarını düzenler.

Yılda 2 kez düzenlenen, Première Vision Paris, the London Textile Fair ve Munich Fabric Start fuarlarına milli katılım organizasyonları gerçekleştirerek, Türkiye'nin tekstil ürünlerinin dünya pazarında tanıtılmasını sağlar.

Texfusion New York, Premiere Vision New York, Techtextil Frankfurt, Heimtextile Fuarı gibi dünyanın önde gelen tekstil fuar organizasyonlarında üyelerini temsil eder; ınfo standlar açar ve workshop'lar düzenler. Japan Creation Fuarı ve Preview in Seoul Fuarı gibi uzak pazarlara yönelik ticari ziyaretler gerçekleştirerek, sektörün pazar çeşitliliğine katkı sağlar.

Yurt dışındaki benzeri kuruluşları, meslek odaları, ticaret odaları, elçiliklerin ticari temsilcilikleri, fuar organizatörleri ve halkla ilişkiler ajansları ile iş birlikleri yapar.

Türk ihracatçısının pazardaki etkinliğini artırmak için potansiyel ve mevcut pazarlara ticaret heyetleri organize eder. Şili, Brezilya, İspanya, İngiltere, Polonya, Mısır ve Fas gibi hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri; Küba, Litvanya, Rusya ve Tunus'tan alım heyetleri ve İstanbul'da düzenlenen Evteks Ev Tekstili Fuarı alım heyeti, gerçekleştirilen son heyetlerden bazılarıdır.

 

TASARIM

Yurt dışındaki tanıtım çalışmalarına ek olarak, yurt içi faaliyetleri ile Türk tekstil sektörünün rekabetçi ve yaratıcı potansiyelini artırır.

Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla 2006 yılından bu yana İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması düzenleyerek; tekstil sektöründe yer alacak nitelikli gençleri teşvik eder ve ödüllendirir.

Periyodik seminer ve atölye çalışmaları ile sektörün tasarım kapasitesi özendirilmesi ve desteklenmesi hususunda çalışmalar yürütür.

 

EĞİTİM:

Tekstil mühendisliğini teşvik etmek ve tekstil mühendisliğinde eğitimin daha nitelikli hale gelmesi için Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri – Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası iş birliğinde gerçekleşen Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesiyle, nitelikli öğrencileri sektöre kazandırmak ve sektörün algısını yükseltmek üzere çalışmalar yürütür.

İTHİB, üyelerinin mevcut faaliyetleri desteklemek ve geliştirmek için dış ticaret ve pazarlama ile ilgili periyodik mesleki eğitim kursları, moda seminerleri ve atölye çalışmaları düzenler.

Üyeleri için seminerler, konferanslar, eğitim programları ve üyelerini ilgilendiren diğer konularla ilgili organizasyonlar düzenler.

Üyelerine ticaret politikaları, pazar ve sanayi eğilimleri, ticari veriler gibi konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlar.

İTHİB, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ur-Ge projeleri yürüterek; firmalarının kapasitelerini geliştirebilmesi için küme özelinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri organize eder.

Sektörel ihracat, dış ticaret, ekonomik göstergeler ve ülke bazlı Ar-Ge raporları hazırlar.

 

TEMSİLCİLİK:

Yurt dışındaki endüstrilerle diyalog mekanizması sağlar.

EURATEX, EUROCOTTON gibi Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli tekstil kurum ve kuruluşlarının üyesi olarak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörü temsil eder.

Düzenli buluşmalar, bilgi paylaşımları ve tanıştırma toplantıları gibi çeşitli iletişim kanalları ile üyeleri ve yabancı tekstil kuruluşları arasında iş birliğini artırır.

İTHİB yeni organizasyon ve girişimlerle tüm hedef pazarlarında üyelerini yönlendirmek ve desteklemek amacıyla çalışmalarını ve imkanlarını artırmayı hedeflemektedir.

İTHİB, Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları ile dünya genelindeki paydaşları arasında bir köprü oluşturup, uzun vadeli ortaklıklar inşa etme arzusundadır.

PAYLAŞ