RDDS

29579 (Mükerrer) sayı ve 31 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/1 İthalat Tebliği'nin altıncı kısmının tamamı Azoboyar madde denetimini kapsamaktadır. İthalat Tebliği (İthalat:2016/1) hükümleri uyarınca anılan Tebliğ'in EK-14' inde yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin iş ve işlemler Riske Dayalı Denetim Sistemi'ne ilişkin uygulama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Aşağıda ekli dosyalarda 2016/1 sayılı ithalat tebliği ile birlikte, tebliğin altıncı kısmında bulunan Azoboyar madde denetimiyle ilgili bölümü, ilgili tebliğin Ek-14'ine ve Riske Dayalı Denetim Sistemi'ne ilişkin uygulama usul ve esaslarına ulaşabilirsiniz.

 

• 2016/1 İthalat Tebliği
• Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları
• 2016/1 İthalat Tebliği Ek-14
• 2016/1 İthalat Tebliği Altıncı Kısım ( Azoboyarlar ) 
• Ebirlik.org Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulamaları

PAYLAŞ