Kayıt

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2010/1 ve 2013/9 (Su Ürünleri) tebliğlerde belirtilmiş ve bir beyanname kapsamında brüt 50 kg'ın üzerinde olan ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, bu tebliğler'in ikinci maddesinde belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur. 

2010/1 sayılı tebliğ kapsamında düzenlenen kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 gün iken 2013/9 (Su Ürünleri) sayılı tebliğ kapsamında düzenlenen kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olarak belirlenmiştir. 

İlgili tebliğler hakkında yayınlanmış dökümanlara aşağıdan erişebilirsiniz.

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2013/9 Sayılı Tebliğ

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

İthalat Kayıt Belgesi Şifre Prosedürü

İthalat Kayıt Belgesi Uygulamaları

INFORMATION ABOUT IMPORT MONITORING SYSTEM

İhracatçı Kayıt Formu Onay Örneği ( Yetkili Kurum Onay Örneği *** Konsolosluk Onay Örneği )

ARŞİV

PAYLAŞ