Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında (2014-8 Sayılı Karar)

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (2014-8)( 12.11.2016)

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2014-8-1)(Değişiklik - 22.01.2018)

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri(EK 5 Güncelleme – 04.01.2018)

 

Destek Oran ve Limitleri Özet Sunumu(Güncelleme: Ocak 2018)

 

Başvuru için Gerekli Belgeler :


                                                   Ek-2 Başvuru Dilekçesi
(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                   Ek-3 Başvuru Formu (Belge-Sertifika-Rapor)
(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                   Ek-6 Taahhütname 
                                                   Ek-7 Beyanname
(Değişiklik - 14.02.2018)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  ve Dikkat Edilecek Hususlar(Değişiklik - 07.03.2018)

Karar Değişikliğine Dair Özet 

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'da Yapılan Değişiklikler( Resmi Gazete 12.11.2016) 

Küresel Tedarik Zinciri ( KTZ ) Yetkinlik Projesi

PAYLAŞ