Türkiye-Yunanistan-Almanya Tekstil Sektöründe Ar-Ge İşbirliğine Gitti

10 Kasım 2015 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan ve Almanya'nın önde gelen 4 kurumu arasında Ar-Ge alanında bir işbirliği protokolü imzalandı.

İTHİB öncülüğünde Türkiye'deki Tekstil İhracatçı Birlikleri olan ATHİB, ETHİB, GATHİB ve UTHİB'in iştirakleriyle, Almanya'nın Aachen Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında İstanbul Tekstil Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak 22 Ekim 2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştı. Tekstil sektörümüze yeni ufuklar açacak bir vizyon projesinin eseri olan protokol ile ayrıca İTA İstanbul'un uluslararası işbirliği ile etkinliğinin arttırılması da hedeflenmektedir.

Bu anlamda uluslararası boyutta atılan ilk adım Atina'da gerçekleştirilen CIBMat Projesi'nin iyi niyet protokolü imza töreni oldu. CIBMat Projesi (CIBMat Yunan-Türk Yenilikçi Yapı Malzemeleri Merkezi) temel olarak Akdeniz havzasında sıkça görülen deprem gibi doğal felaketler, artan kentleşme ve benzeri konuların sebep olduğu yapı endüstrisinde daha sağlam alt ve üst yapı ihtiyaçlarına bir çözüm arayışı olarak ortaya çıktı.

CIBMat, Türk ve Yunan yerel endüstrisi ve enstitülerini güçlendirip yeni malzemeleri inşaat sektörüne katmayı hedeflemektedir. CIBMat, yenilikçi yapı malzemeleri ve endüstrisinde 15 yıllık tecrübeye sahip Aachen Üniversitesi ile Türk ve Yunan tekstil endüstrilerinin güçlerini bir araya getirerek her iki ülkede faaliyet gösteren firmaların sorunlarına kalıcı çözümler üretecektir. Merkezin ayrıca Yunanistan Endüstri Malzemeleri Araştırma Teknoloji Merkezi (MIRTEC S.A.) ve ITA-İstanbul aracılığıyla yapı malzemeleri ve uygulamalarıyla ilgili test yapma ve sertifika verme işlemini yürütmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yeni malzeme ve teknolojilerin pazara hızlı ulaşımı için tasarlama, hızlandırma ve birleştirme görevlerine sahip bir merkez kurulacaktır. Açıklık ve hızlı dağıtımın yapılabilmesi için sanal ortamda CIBMat platformu oluşturulacaktır.

Proje kapsamında Akdeniz Bölgesi'nde riski azaltan, ekonomi dostu, inovatif, sürdürülebilir ve çok fonksiyonlu yeni yapı malzemelerinin ortaya çıkması sağlanarak Yunanistan, Türkiye ve Almanya'da inşaat endüstrilerinin Teknik Tekstiller yardımıyla gelişimi ve üç ülke arasında bu alanda uzun vadeli ortaklığın kurulması hedeflenmektedir.

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ