Tekstil Eğitim Komitesi YÖK İle Toplantı Gerçekleştirdi

27 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan ve ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Veli Ulusoy'dan oluşan bir heyet, Türkiye'deki tekstil mühendisliği fakültelerinin mevcut durumunu incelemek üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ile bir araya geldi.

Toplantıda İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil mühendisliği algısının yükseltilmesine yönelik tekstil ihracatçı birlikleri ve 8 üniversitenin bölüm başkanlarının katılımında bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ahmet Öksüz, çalıştayda tekstil mühendisliği bölümünün algısının çok düşük olduğu, tekstil mühendisliğini tercih eden öğrenci profilinin de istenilen düzeyin çok altında olduğu ve öğrenciler tekstil mühendisliğini tercih etmediği için birçok bölümün kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu sonuçlarının çıktığını belirtti.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz konuşmasında üniversite – sanayi işbirliğinin önemine de dikkat çekerek sektörün gelişmesi için öğrencilerin henüz mezun olmadan sanayide tecrübe edinmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Ahmet Öksüz, 4 yıl süren tekstil mühendisliği bölümünün yarım döneminde tekstil fabrikalarında zorunlu staj yapılması gerektiğini, fabrikasında stajyer alan işverenlerin de öğrencilere not vermesi ile birlikte stajın daha nitelikli bir biçim alacağını vurguladı.

ATHİB Başkanı Fatih Doğan ise konuşmasında daha önce meslek yüksek okullarında ve Sümerbank'ta alanında uzman ara elemanlar yetiştirildiğini; genel olarak tekstil sektörüne yönelik verilen eğitimin yanında, iplik - dokuma makinacısı ve pamuk gibi spesifik alanlarda ara elemanlar yetiştirildiğini belirtti. ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Veli Ulusoy ise üniversite – sanayi işbirliğine yönelik çalışmaların hız kazanması gerektiğine ve üniversite hocalarının dâhi teoriden pratiğe geçemediğine dikkat çekerek; sektörün gelişimi için üniversitelerin ve sanayinin iç içe çalışması gerektiğini vurguladı.

Tekstil mühendisliği algısının yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmaların kapsamının genişletilerek hız kazandırılmasına kadar verilen toplantıda, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz tekstil ihracatçı birlikleri adına YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'e hediye takdim etti.

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ