Ekonomi Gündemi

Asgari Ücret Artışı Tasarısının Özel Sektöre Etkilerinin Analizi

64. Dönem Hükümetimiz tarafından çalışmalarına hız verilen asgari ücret düzenlemesinin dar gelirli vatandaşlarımızın satın alma güçlerinde bir iyileştirme yaratacağı ve düşük iç talebi canlandıracağı olumlu yönler olarak karşımıza çıksa da, bunun özel sektörün işgücü maliyetlerine getireceği artış da asla göz ardı edilmemelidir. Küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlik ve düşük ekonomik büyümeye asgari ücret artışının getireceği maliyet artışları da eklendiğinde, hali hazırda daralan karlılık oranlarının daha da aşağıya çekilmesi ve iş dünyasını zor durumda bırakması kaçınılmaz gözükmektedir.
PAYLAŞ